Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2008-11-17

Debata - Między prawdą nauki, a polityką czekania na cud


Zapraszamy do udziału w debacie:RAK PIERSI W POLSCE - Między prawdą nauki, a polityką czekania na cud. Debata odbędzie się 29 listopada 2008 r. Miejsce: sala wykładowa im. Prof. T. Koszarowskiego, Centrum Onkologii, ul. Roentgena 5, Warszawa.

Program debaty:


11.00 – 11.10     Powitanie gości – Elżbieta Kozik, Prezes Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa – Centrum

11.10 – 12.00     Wprowadzenie do debaty
Prowadzenie Redaktor Anna Koprowicz, Radio Szczecin
 
„Diagnostyka patomorfologiczna jako podstawa decyzji terapeutycznych
  w raku piersi” –
Prof. Wenicjusz Domagała, Kierownik Zakładu Patomorfologii Pomorskiej Akademii Medycznej w Szczecinie

  „Chirurgia onkoplastyczna w raku piersi” – Prof. Janusz Jaśkiewicz, Kierownik Kliniki Chirurgii Plastycznej Akademii Medycznej
w Gdańsku

„Leczenie chorych na raka piersi – mity, nadzieje, bariery” – Dr n. med. Kazimierz Drosik, Konsultant Wojewódzki w Dziedzinie Onkologii Klinicznej
 
12.00 – 13.00     Debata z udziałem przedstawicieli środowiska medycznego, pacjentów, decydentów i mediów
                             Moderacja – Redaktor Anna Koprowicz

13.00 – 14.00     Lunch

14.00 –15.00   Spotkanie Amazonek w celu sporządzenia raportu ze spotkania pt.: „Razem w trosce o pacjenta”