Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2007-11-26

Tablica pamiątkowa


„AMAZONKI CHORYM NA RAKA”

Idea budowy Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego zrodziła się z inicjatywy
Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum,
pierwszego w Polsce Klubu Amazonek.

Inspiracją była Nagroda Zaufania „Złoty OTIS”.

W 20-tą rocznicę powstania Klubu obiekt został przekazany
Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej-Curie.

Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne wybudowano
dzięki ofiarności i wsparciu Darczyńców:

AVON
w ramach Wielkiej Kampanii Życia Avon Kontra Rak Piersi

Roche Polska

AstraZeneca

GlaxoSmithKline

Sanofi-Aventis

Vipharm S.A.

Novartis Poland Sp. z o.o.

Laboratorium Kosmetyczne Dr Irena Eris S.A.

Amoena

Amgen

Fundacja TVN „Nie jesteś sam”

Samsung

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

„Twój Styl”

Bayer Schering Pharma

A New Therapy

Osoby prywatne w ramach akcji „1% z podatku”

Warszawa, 21 kwietnia 2007 r.