Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2007-10-10

Informacja z konferencji prasowej


Od Szczecina po Kielce – edukacja Amazonek w całej Polsce

Program Edukacyjny „Rak piersi od A do Z” – podsumowanie i perspektywy

 

Warszawa, 2 października 2007 r. – 2 października br. w Centrum Edukacyjno-Terapeutycznym przy Centrum Onkologii w Warszawie odbyła się konferencja prasowa podsumowująca Ogólnopolski Program Edukacyjny „Rak piersi od A do Z”. W ramach projektu, który rozpoczął się w 2006 roku, zorganizowano regionalne spotkania edukacyjne w dziesięciu miastach. Po raz pierwszy specjaliści wyruszyli w Polskę, angażując lokalne społeczności. W 2008 roku w ramach Programu odbędą się kolejne trzy seminaria. Przedsięwzięcie, zainicjowane przez Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum, zostało objęte patronatem Federacji Stowarzyszeń „Amazonki” oraz Polskiej Unii Onkologii. Program wspiera firma AstraZeneca. Spotkanie prasowe zainaugurowało obchody „Października – Ogólnopolskiego Miesiąca Walki z Rakiem”.

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Rak piersi od A do Z” to cykl regionalnych spotkań edukacyjnych w całej Polsce, w których uczestniczą członkinie Unii Wojewódzkich Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”. Od momentu inauguracji w 2006 roku, Program objął swym zasięgiem 10 miast: Warszawę, Poznań, Szczecin, Białystok, Kraków, Łódź, Toruń, Wrocław, Katowice i Kielce. W seminariach wzięło udział blisko 2000 Amazonek.

 

W trakcie zjazdów eksperci omawiali metody rozpoznawania objawów raka piersi, zagadnienia związane z nowoczesnymi technikami zabiegów plastycznych
i rekonstrukcyjnych po amputacji piersi. Tematem spotkań była także relacja pomiędzy pacjentem a lekarzem. Stały element seminariów stanowiły wykłady dr. Janusza Medera, prezesa Polskiej Unii Onkologii, poświęcone chorobie nowotworowej m.in.
w kontekście wyzwań dla społeczności lokalnych. Istotną częścią spotkań były również panele prowadzone przez ks. Arkadiusza Nowaka, prezesa Instytutu Praw Pacjenta
i Edukacji Zdrowotnej, podczas których przedstawiano prawa pacjentek i wyjaśniano zawiłe realia związane z dostępem do nowoczesnego leczenia w Polsce. Pośród prelegentów znajdowali się także lekarze-specjaliści z poszczególnych regionów oraz przedstawiciele społeczności lokalnych zajmujących się polityką zdrowotną.

 

Po raz pierwszy edukacja prowadzona była bezpośrednio w regionach. Dotychczas szkolenia wymagały dojazdu na centralne, ogólnopolskie zjazdy o ograniczonej liczbie uczestników. Tym razem koncepcja spotkań polegała na tym, że to specjaliści odwiedzali Amazonki w różnych częściach kraju. Zalety takiej formuły podkreślały same uczestniczki. Za sprawą regionalnych szkoleń liczba wyedukowanych pacjentek znacznie wzrosła. Dzięki nim Amazonki będą mogły swobodnie i świadomie rozmawiać z lekarzami. Na podkreślenie zasługuje również aspekt integracyjny Programu.
Przy okazji seminariów, Amazonki poznawały się wzajemnie, wymieniały uwagi
i doświadczenia. „Po raz pierwszy zaangażowałyśmy koleżanki z naszych struktur regionalnych. Z perspektywy czasu mogę powiedzieć, że odniosłyśmy sukces organizacyjny. Przede wszystkim cieszy jednak fakt, że dzięki zdobytej wiedzy, kobiety lepiej radzą sobie z chorobą, zarówno w trakcie, jak i po zakończeniu leczenia” – mówi Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa – Centrum. „Prowadzona w ramach Programu edukacja obejmuje także aspekt psychologiczny. Wspólnie jesteśmy silniejsze” – dodaje E. Kozik.

 

Rak piersi jest poważnym problemem społecznym. Co roku w Polsce notuje się 11 tys. nowych zachorowań. W procesie edukacji nt. nowotworów zasadniczą rolę odgrywają również media. Dlatego też każde z seminariów, zostało poprzedzone spotkaniem prasowym. Publikując informacje dotyczące choroby, dziennikarze przyczyniają się
do wzrostu liczby badań profilaktycznych. „Zainteresowanie mediów tym tematem daje nadzieję, że informacje o chorobie i sposobach radzenia sobie z nią dotrą do znacznie większej liczby kobiet” – podkreśla redaktor Anna Koprowicz ze Stowarzyszenia „Dziennikarze dla Zdrowia”.

 

Cykl spotkań edukacyjnych w ramach Programu „Rak piersi od A do Z” będzie kontynuowany w 2008 roku. Seminaria odbędą się w Gdańsku, Lublinie i Zielonej Górze. Ogólna formuła spotkań nie ulegnie zmianie. Organizatorzy uwzględnioną natomiast dodatkowe sugestie przekazane przez Amazonki, które miały okazję uczestniczyć już
w Programie.

W konferencji prasowej podsumowującej Program wzięli udział m.in. Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia „Amazonek” Warszawa – Centrum, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”; dr Janusz Meder, prezes Polskiej Unii Onkologii, Klinika Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii oraz Mariola Kosowicz, psycholog, Centrum Onkologii – Instytut im. Marii Skłodowskiej – Curie. Konferencję poprowadziła redaktor Anna Koprowicz, reprezentująca Stowarzyszenie „Dziennikarze dla Zdrowia”.

 

Ogólnopolski Program Edukacyjny „Rak piersi od A do Z” został zainicjowany
w 2006 roku przez Stowarzyszenie „Amazonek” Warszawa – Centrum. Impulsem
do stworzenia projektu okazała się wyraźna potrzeba edukacji na temat choroby, podkreślana przez same środowisko Amazonek. Głównym celem Programu jest szkolenie kobiet dotkniętych chorobą nowotworową na tematy związane z rehabilitacją po zabiegach oraz najnowszymi metodami rekonstrukcji piersi.

 

Informacje dodatkowe:

 

W Polsce corocznie odnotowuje się około 11 tys. nowych przypadków zachorowań
na nowotwory złośliwe piersi i liczba ta stale rośnie. Rak piersi jest najczęstszym nowotworem złośliwym wśród kobiet.

 

Federacja Stowarzyszeń „Amazonki” jest organizacją pozarządową, działającą na rzecz kobiet chorych na raka piersi i skupiającą na dziś prawie 180 klubów z całej Polski. „Pełne zrozumienia podejście do choroby, jak również przeciwdziałanie jej skutkom stanowią największy atut i fenomen Amazonek. Jesteśmy wsparciem w najtrudniejszym momencie życia i nadzieją dla innych chorych na raka” – mówi Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa – Centrum, członek Zarządu Federacji Stowarzyszeń „Amazonki”.

 

Polska Unia Onkologii patronująca programowi jest ogólnopolskim stowarzyszeniem mającym na celu wspieranie i koordynację wysiłków na rzecz walki z rakiem. „Naszym podstawowym celem jest doprowadzenie do wzrostu świadomości wagi profilaktyki oraz pomocy w walce z samym rakiem” – komentuje dr Janusz Meder, prezes PUO, Kierownik Kliniki Nowotworów Układu Chłonnego Centrum Onkologii w Warszawie.

 

AstraZeneca jest jednym z największych światowych producentów leków. Specjalizuje się w onkologii, pulmonologii, gastroenterologii, kardiologii, psychiatrii, anestezjologii
i antybiotykoterapii. Firma dostarcza nowoczesne i skuteczne leki przeznaczone
do terapii chorób, które stanowią najważniejsze wyzwania współczesnej medycyny. AstraZeneca aktywnie wspiera wiele programów dotyczących ważnych problemów zdrowotnych, takich jak nowotwory czy astma. Istotnym elementem działalności AstraZeneca są badania nad nowymi lekami. Każdego roku firma wydaje na ten cel ponad 3,5 miliarda dolarów.