Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2007-10-10

Dojrzałe do zmian


20 lat działalności to potężny bagaż doświadczeń, przemyśleń, refleksji nad tym, co i w jaki sposób robimy, czym kierujemy się w dążeniu do skutecznego osiągania statutowych celów. Czy podejmowane działania są optymalne i gwarantują w perspektywie stały rozwój organizacji? To dobry czas do ogólnej debaty, próby oceny stanu aktualnego, sprecyzowania sposobów i metod działania oraz wypracowania strategii rozwoju organizacji na następne lata.

W dniu 5 września na comiesięcznym spotkaniu intergacyjno-edukacyjnym podjęłyśmy próbę samookreślenia się, odpowiedzenia sobie, czego oczekujemy jedna od drugiej i w jaki sposób chciałybyśmy funkcjonować w przyszłości. Skupiłyśmy się na wnikliwym rozważaniu czy misja organizacji i cele statutowe powinny być realizowane przez reprezentację grupy czy raczej wszystkie poczuwamy się do solidarnego współdziałania. W trakcie wymiany poglądów okazało się, że i tym razem myślimy podobnie i chcemy, by każda z nas miała swój zauważalny udział w osiągnięciach Klubu. To dowodzi, że dojrzałyśmy do zmian i równocześnie zapragnęłyśmy by wszystkie członkinie Stowarzyszenia stanowiły swoisty wolontariat. Praca w Klubie polegałaby na tym, że Grupa Ochotniczek pracuje - i pracować będzie na dotychczasowych zasadach - zaś pozostała grupa członkiń aktywnie pracować będzie na rzecz rozwoju Klubu. Postaramy się rozwijać w każdej z nas potrzebę pracy dla innych w formie zgodnej z osobistymi talentami, umiejętnościami a przede wszystkim z gotowością służenia innym.

Misja Amazonek określana maksymą „Pomagając innym pomagasz sobie” nie powinna odnosić się tylko do Ochotniczek, ale powinna stanowić podstawę pracy każdej członkini Stowarzyszenia. Wspólnie przyjęłyśmy, że ta zasada przyświecać będzie każdej osobie deklarującej członkostwo w naszej organizacji. Jest to praktycznie powrót do korzeni. Tak rozpoczynałyśmy 20 lat temu działalność, stowarzyszały się wyłącznie kobiety, które miały potrzebę służyć innym. Lata sprawiły odstępstwo od tej zasady. Dlatego powiedzenie: „Dojrzałe do zmian” praktycznie sprowadza się do powrotu do źródeł. Rozmawiałyśmy jak wrócić do podstaw idei, która przyświecała nam na początku drogi i jak technicznie miałoby to wyglądać. Otóż 5 września wspólnie wypracowałyśmy zasady nowego Regulaminu Członka Stowarzyszenia. Przyjęłyśmy, że Członkinie Klubu stanowią grupę Kobiet, które dobrowolnie zrzeszają się z równoczesną deklaracją chęci pracy na rzecz statutowych celów stowarzyszenia.

Klub stara się prowadzić permanentną edukację wszystkich członkiń, otaczać je opieką by mogły sprawnie i pożytecznie pracować dla innych. Jak to osiągniemy? Wszystkie osoby zgłaszające się do Klubu będą serdecznie witane, otrzymają wsparcie, niezbędne informacje jak żyć z rakiem piersi jak również będą mogły uczestniczyć w comiesięcznych spotkaniach integracyjno-edukacyjnych bez potrzeby zapisywania się do Klubu. Będą mogły przychodzić tak długo jak tylko będą chciały. Osoby te będą miały możliwość poznać cele organizacji, sposoby jej działania, ludzi w niej pracujących i wyrobić sobie pogląd czy chcą być członkiem właśnie takiego Stowarzyszenia, i czy mają coś, co chciałyby dać z siebie innym. Zasadę tę ustanowiłyśmy jednogłośnie i wprowadzamy ją w życie z dniem 6 września, 2007 r. Przyjmowanie nowych członkiń w trybie nowej Uchwały, nakłada oczywiście na każdą z nas dodatkowy obowiązek otoczenia opieką i troską pojawiającą się w Klubie nową osobę. Oznacza to, że same musimy zdać sobie sprawę, po co się zrzeszyłyśmy, i co powinnyśmy dawać z siebie by jak najlepiej pomóc tej NOWEJ.

Zrozumienie tej zasady i konsekwentne jej stosowanie w perspektywie zaowocuje rozwojem osobistym każdej z nas jak również sprzyjać będzie pozyskaniu wielu, wartościowych dla organizacji, kobiet. Drogie Koleżanki zmiana w podejściu do członkostwa w Stowarzyszeniu wymaga od nas większej wrażliwości i troski w stosunku do zgłaszających się osób po wsparcie i informacje. Pamiętajcie, że One nie muszą należeć do Klubu, aby otrzymać od nas to, po co przychodzą. Musimy zdawać sobie sprawę, że osoba przychodząca do nas nie wie, na czym polega nasza działalność. Wobec czego powinnyśmy dać jej pełną informację, kim jesteśmy, po co istniejemy, co robimy, w sposób mówiący sam za siebie. Dobrze trafiłaś, my się tobą zajmiemy najlepiej jak potrafimy. Drogie Panie nowicjuszki, zapraszamy wszystkie serdecznie do Klubu, będziemy cieszyć się z bycia razem i służymy wam pomocą. Te osoby, które odkryją w sobie potrzebę pracy dla dobra ogólnego włączymy do grupy pracujących Amazonek wolontariuszek. Mam nadzieję, że to nowe podejście do członkostwa w Stowarzyszeniu ożywczo wpłynie na każdą z nas i spowoduje, że z nowym impetem wejdziemy w następne dwudziestolecie.

Elżbieta Kozik