Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2006-03-28

AMAZONKI - WAŻNE !!!


Zadanie nr 1. Zosia Michalska w swoim wystąpieniu prosiła Was o pisemne wypowiedzi dotyczące pracy Ochotniczek. Przysyłajcie na nasz adres jak najwięcej różnych wypowiedzi osób z którymi zetknęłyście się w pracy Ochotniczki. W zależności od posiadanego materiału, będzie zależała forma ich wydania (biuletyn, dodatek do gazety Amazonki, czy inna większa forma)

Zadanie nr 2. Dwadzieścia lat z perspektywy pacjenta onkologicznego to długi okres czasu. Na szczęście w naszej organizacji żyje wiele kobiet ze znacznie dłuższym stażem. Mamy więc o czym mówić i co podkreślać, powinnyśmy to robić dla dobra innych chorych na raka. Dlatego nasze 20 lecie pragniemy uczcić powołaniem konwentu seniorek złożonego z Amazonek, które co najmniej 20 lat temu zachorowały i co najmniej 15 lat należą do naszego Ruchu. W ten sposób wyróżniona grupa będzie stanowić naszą wizytówkę, dającą nadzieję nie tylko innym Amazonkom ale wszystkim pacjentom onkologicznym. Konwent seniorek będzie ciałem doradczym Ruchu Amazonek w Polsce. Prosimy nadsyłajcie do dnia 31 sierpnia, 2006 r.  zgłoszenia do KONWENTU SENIOREK z podaniem: imię i nazwisko, rok zachorowania, rok przystąpienia do Klubu, telefony kontaktowe - na adres Amazonki Warszawa - Centrum. Za rok w trakcie obchodów 20 lecia Naszego Ruchu ogłosimy skład Konwentu, Regulamin oraz będziemy mówić o jego roli.

Zadanie nr 3. Dobrze wiemy jaką moc ma słowo. Pamiętamy "Słowo, które leczy" dr Wiktora Chmielarczyka.

Chcemy nasze 20 lecie dodatkowo uczcić wydaniem książki pt. "Amazonki nadzieją chorych na raka". Łatwo wyobrazić jaką terapeutyczną moc i wartość dla ludzi aktualnie zmagających się z chorobą będzie miała książka zawierająca np. 50 - 80 prawdziwych historii, kobiet które żyją i cieszą się życiem. Zakładamy możliwość przetłumaczenia jej na języki obce. Prosimy o opisywanie własnych przeżyć związanych z pokonywaniem choroby i własnej słabości. Czy i jak choroba zmieniła nasze życie. Jakie straty i jakie zyski odniosłyście z powodu choroby, co z rodziną, co z dziećmi, co z kobiecością i tak dalej i dalej. Każda może opisywać co uzna za ważne i wartościowe (nieraz bywa, że jeden moment, jedna chwila, odmienia nasze życie). Materiały prosimy  przesyłać na adres Amazonki Warszawa - Centrum, najpóźniej do dnia 31 sierpnia, 2006 r. W ten sposób 20 lecie Amazonek przejdzie do historii Ruchu Pacjentów Onkologicznych w Polsce. Będziemy się cieszyć wspólnie opracowaną książką, która stanowić będzie kolejne świadectwo naszej determinacji by żyć i cieszyć się życiem. Do zespołu redakcyjnego jako pierwsza zgłosiła swój akces Ania Mazurkiewicz.

Zadanie nr 4. Jak wiecie podjęłyśmy temat rozbudowy Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie. Małymi krokami idziemy ciągle do przodu. Naszym marzeniem jest, by część jubileuszowych uroczystości mogła przebiegać już w wybudowanym objekcie. Zwracam się do wszystkich o wsparcie naszego projektu czy to w formie darowizny czy wpłacie 1% z podatku. Kampania rozbudowy przebiega pod hasłem: Pomóż bo możesz. Zróbmy to wspólnie". Każdy może nam pomóc w tym niecodziennym dziele. Nie ukrywamy, że szukamy strategicznego sponsora, który by zechciał gwarantować harmonijną realizację budowy. Wierzymy, że takiego darczyńcę pozyskamy, któremu pacjenci onkologiczni będą wdzięczni a my w podzięce wmurujemy specjalną wyodrębnioną tablicę informującą o tym niecodziennym czynie.