Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2005-11-05

Zmiana nazwy Klubu


Z każdym rokiem rośnie liczba wyleczonych kobiet z raka piersi i kobiet, które po leczeniu zachowują swoje piersi.W tej sytuacji nazwa "kobiety po mastektomii" przestaje być aktualna. Z tego wzgędu, na wniosek Zarządu Sąd Rejonowy w Warszawie, zarejestrował w dniu 22.06.2005 nasz Klub w KRS pod nazwą STOWARZYSZENIE "AMAZONKI" WARSZAWA-CENTRUM. Wszystkie pozostałe dane jak: adres, Regon, NIP, numer konta pozostają niezmienione. Potocznie nadal będziemy używać nazwy Klub "Amazonki".