Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2005-05-13

Wenus Amazonek patronką rozbudowy Zakładu Rehabilitacji


10 maja 2005 odbyła się Wielka Gala Laureatów Nagrody Zaufania "Złoty OTIS 2004". Klub Kobiet po Mastektomii "Amazonki" Warszawa-Centrum został laureatem tej prestiżowej nagrody.

Kapituła miała na celu, aby Nagroda wyróżnionym organizacjom, dała jak najwięcej pożytku i pomogła im gromadzić środki na szlachetne cele, które realizują w codziennej pracy.

W trakcie uroczystości wręczania statuetek "Złoty OTIS 2004", odbyła się aukcja rzeźby "Wenus Amazonek 2005" autorstwa Włodzimierza Pytkowskiego. W wyniku licytacji, rzeźbę zdobyła Fundacja Polsat, która uroczyście podarowała ją Klubowi. 

Środki zgromadzone z aukcji, Amazonki przeznaczają na rozbudowę Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii w Warszawie. W wyniku rozbudowy powstanie Ośrodek Edukacyjno-Terapeutyczny dla pacjentów onkologicznych, gdzie również Amazonki znajdą miejsce dla swoich działań.

 

"Wenus Amazonek 2005" będzie patronką rozbudowy Zakładu Rehabilitacji.


 W ten sposób w dniu 10 maja zapoczątkowane zostało tworzenie funduszu inwestycyjnego na rozbudowę Zakładu Rehabilitacji Centrum Onkologii.

Tak jak z każdym rokiem wzrasta liczba zachorowań na nowotwory złośliwe, tak rośnie zapotrzebowanie na rehabilitację pacjentów onkologicznych. Rehabilitacja stanowi nieodłączną część leczenia onkologicznego, która daje chorym nadzieję i szansę na powrót do normalnego życia. Rozbudowując  bazę rehabilitacyjną zwiększamy tą szansę. 


Motto Gali Laureatów to: "Pomóż bo możesz. Zróbmy to wspólnie"


Wszystkie firmy oraz osoby, które zechcą wesprzeć projekt mogą nawiązać bezpośredni kontakt z Klubem względnie zasilić konto:


Nr 83 10 20 1055 0000 9402 0016 6280 z dopiskiem "Rozbudowa"


Klub Kobiet po Mastektomii "Amazonki", 02-781 Warszawa, ul. Roentgena 5 Centrum
W wybudowany obiekt zostanie wmurowana tablica darczyńców.
Telefony kontaktowe: 5462586, 8411476, 0501948848, email: amazonki@free.ngo.pl