Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2004-06-20

Ogólnoświatowy Kongres Pacjentów z Rakiem Piersi


 Kongres poświęcony był następującym tematom:

  • Badania nad rakiem piersi z perspektywy pacjenta
  • Diagnoza i leczenie raka piersi
  • Poprawa komunikacji między lekarzami i pacjentami
  • Rola inhibitorów aromatazy w poprawie leczenia raka piersi
  • Badania kliniczne