Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2004-06-20

ECPC


Klub nasz od marca 2004 r.jest członkiem Europejskiej Koalicji Pacjentów z Chorobami Nowotworowymi. Koalicja została założona do reprezentowania poglądów/stanowiska pacjentów w Europejskiej debacie dotyczącej systemu opieki zdrowotnej i stworzenia forum dyskusyjnego dla pacjentów onkologicznych z całej Europy w celu wymiany informacji oraz dzielenia się doświadczeniem.

W dniach 12-13.06. br. w Mediolanie odbyła się pierwsza Europejska Konferencja Masterclass on Cancer Patient Advocacy. Nasza przedstawicielka uczestniczyła w konferencji, która poświęcona była następującym tematom:

  • Nic o nas bez nas!
  • Podnoszenie świadomości w zakresie fundamentalnych praw pacjentów onkologicznych w Europie
  • Zwiększenie wpływu pacjentów na europejską politykę zdrowotną
  • Zapewnienie na czas dostępu do odpowiedniej prewencji, leczenia i opieki
  • Popieranie postępów w badaniach nad nowotworami