Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2012-10-01

Jubileusz 25-lecia


„Obchody naszego Jubileuszu są podsumowaniem dotychczasowej walki z rakiem piersi
i otwarciem nowego rozdziału w życiu organizacji.
Wszyscy razem tworzymy nową jakość w dziedzinie ochrony życia ludzkiego” – powiedziała Ela Kozik, prezes naszego Stowarzyszenia.

„25 lat w życiu każdego człowieka to szmat czasu, natomiast 25 lat w życiu chorej na raka  to lata świetlne, to suma osiągnięć i sukcesów wielu, wielu ludzi. Ogólny rozwój onkologii, a stąd  postęp w leczeniu chorych na raka w Polsce z roku na rok przynosi nowe możliwości,  sprzyja coraz lepszym i skuteczniejszym wynikom leczenia.  Zaangażowanie i wiedza sztabu ludzi: lekarzy, pielęgniarek, rehabilitantów i  psychologów pozwalają mieć coraz większą nadzieję na pokonanie tej choroby” – mówiła Ela.

imgp9845.jpg

Jubileuszowa uroczystość, która odbyła się 21 września w Dworku Norwidowskim pod Warszawą, była formą podziękowania Amazonkom – Ochotniczkom oraz Przyjaciołom nas wspierającym, a także historią klubu w pigułce. Z tej okazji został wydany Album o naszej historii i książka „Mam go! Rak piersi, strefa prywatna, strefa publiczna” autorstwa dziennikarki Anny Mazurkiewicz.

Podczas uroczystości odbył się pokaz 25 wyjątkowych nakryć głowy, zaprezentowanych przez nas same, a zaprojektowanych przez Martę Rutę, Joannę Klimas, Tomasza Ossolińskiego, Violę Śpiechowicz oraz Bartosza Malewicza. Kapelusze zostaną wkrótce poddane licytacji.

imgp0282.jpg

Nasze 25-lecie Amazonek zostało objęte honorowym patronatem Anny Komorowskiej, Małżonki Prezydenta RP, Hanny Gronkiewicz Waltz Prezydent Miasta St. Warszawy, Adama Struzika Marszałka Województwa Mazowieckiego oraz Jacka Kozłowskiego Wojewody Mazowieckiego.

25 lat Amazonek w Polsce

Wszystko zaczęło się, gdy 25 lat temu niewielka grupa kobiet po przebytym raku piersi i przebytej mastektomii postanowiła zrobić coś dla siebie, ale jednocześnie dla innych. „Byłyśmy grupą przestraszonych kobiet po przebytym raku piersi i mastektomii. Razem uczęszczałyśmy na zajęcia rehabilitacyjne. Zaczęłyśmy rozmawiać, dzielić się doświadczeniami, obawami, troskami. Dawało nam to dużą siłę. Aż w końcu postanowiłyśmy podzielić się nią z innymi kobietami” – wspomina Zofia Michalska, jedna z założycielek Stowarzyszenia.

I tak w 1987 roku powstał pierwszy w Polsce Klub Kobiet po Mastektomii, który dał początek potężnemu obecnie Ruchowi Kobiet po Leczeniu Raka Piersi w Polsce. Pierwszymi zamierzeniami były wspólna rehabilitacja psychiczna i fizyczna. Przez lata działalność Amazonek rozszerzała się i obecnie Stowarzyszenie koordynowało i koordynuje wiele akcji i kampanii o zasięgu ogólnopolskim, a wśród nich: „Różowa Wstążeczka” przeznaczona dla dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, czy „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi” – akcentująca konieczność indywidualnego podejścia do pacjenta 
i znaczenie wsparcia osób bliskich oraz jedna z głośniejszych akcji „Wielka Kampania Życia” prowadzona od 15 lat wspólnie z firmą Avon „Wielka Kampania Życia” na rzecz profilaktyki.