Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2012-12-14

VI edycja kampanii „Breast Friends - Przyjaciele od Piersi” u celu


 Zakończyła się VI edycja kampanii „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi”, która w tym roku przybrała formę konkursu fotograficznego pt. „Celujemy w piersi”. Użytkownicy Facebooka wybrali prace najlepiej ukazujące ideę kampanii, która mówi o roli bliskiej osoby i wiedzy o typie nowotworu niezbędnej podczas walki z chorobą.

 

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum przy współpracy z Roche Polska przeprowadziło kolejną, szóstą edycję kampanii „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi”. W tym roku kampania przybrała formę konkursu fotograficznego pt. „Celujemy w Piersi”, który promował wiedzę o tym, że tylko pełne rozpoznanie typu raka piersi pozwala na zastosowanie optymalnej dla danej pacjentki terapii, a przez to zwiększa jej szanse na wyleczenie. Rolą przyjaciela jest wspierać bliską osobę w walce z chorobą, ale także dopilnować, aby wykonano wszelkie niezbędne badania. Tegoroczna edycja kampanii „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi” została objęta honorowym patronatem Polskiej Unii Onkologii.

 

Zadanie konkursowe polegało na wykonaniu fotografii wybranego pomnika, który w połączeniu z różowo-pomarańczowym symbolem kampanii najlepiej zaprezentuje ideę „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi” oraz pozwoli promować wiedzę o konieczności oznaczania typu nowotworu i roli bliskiej osoby podczas walki z rakiem. Razem ze zdjęciem uczestnicy konkursu byli zobowiązani do przesłania odpowiedzi na pytanie „Dlaczego należy oznaczać typ nowotworu piersi?” Zdjęcia wraz z odpowiedziami zostały zamieszczone na Facebooku i poddane ocenie jego użytkowników. Dzięki aktywności użytkowników Facebooka z ideą kampanii mogło zapoznać się ok. 110 000 osób.

 

Wg głosów użytkowników Facebooka, ideę kampanii najlepiej zilustrowali swoim zdjęciem:

I miejsce - Józefa Grygiel z Jarocina,
II miejsce - Marcin Banaszkiewicz z Warszawy,
II miejsce - Karolina Lipowicz z Jarocina,
III miejsce - Agata Nosek z Wojnicza,
III miejsce - Krzysztof Szewczyk z Pilzna,
III miejsce - Joanna Kanikowska ze Środy Śląskiej.

Prace można oglądać na naszym Facebooku.

Organizatorzy przyznali również nagrody pamiątkowe w postaci książki Anny Mazurkiewicz "Jak uszczypnie będzie znak" dla:

  • Macieja Dratwińskiego z Bydgoszczy,
  • Agaty Skrzypek z Wrocławia,
  • Grzegorza Florka z Zabrza,
  • Krystyny Lubińskiej-Palickiej z Gniezna.

 

„Breast Friends -Przyjaciele od Piersi”

„Breast Friends -Przyjaciele od Piersi” to polska edycja międzynarodowej kampanii edukacyjnej prowadzonej w naszym kraju przez Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa-Centrum i wspieranej przez firmę Roche Polska. Celem kampanii „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi”, jest podkreślenie szczególnej roli kogoś bliskiego podczas walki z nowotworem oraz roli, jaką w przezwyciężeniu raka piersi odgrywa wiedza o chorobie. Przyjaciel jest niezastąpiony, ponieważ pomaga chorej przejść przez kryzys związany z diagnozą i dba, aby rozpoznanie jej nowotworu było pełne, a ona wiedziała o swoim raku jak najwięcej.  Jest to ważne, ponieważ rak piersi to choroba niejednorodna, występuje wiele jego typów (m.in. HER2-dodatni i HER2-ujemny), które mają różny przebieg, rokowanie i wymagają odmiennego leczenia. Właściwe i pełne rozpoznanie choroby, w tym histopatologiczne ustalenie typu raka piersi, pozwala na zastosowanieoptymalnej dla danej pacjentki terapii, a przez to zwiększa jej szanse na wyleczenie. Wizytówką kampanii „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi” jest różowo-pomarańczowa wstążeczka, która symbolizuje przyjaciela (różowy) i różnorodność typów nowotworów piersi (pomarańczowy).

 

Rak piersi

Rak piersi towarzyszy ludzkości już od prawie 5000 lat. Jest najczęściej występującym wśród kobiet nowotworem złośliwym oraz drugim najbardziej powszechnym nowotworem na świecie. Każdego roku w krajach rozwiniętych diagnozowanych jest ponad 580 000 nowych przypadków raka piersi. W krajach Unii Europejskiej rak piersi jest wykrywany co 2 minuty. W Polsce rokrocznie odnotowuje się około 15 tys. nowych zachorowań na raka piersi. Według Światowej Organizacji Zdrowia tylko w tym roku rak zostanie wykryty u ponad 1 miliona kobiet. Ludzkość przez całe wieki gromadziła wiedzę na temat tej choroby i próbowała leczyć kobiety chore na raka piersi. Wraz z upływem czasu następował rozwój diagnostyki raka piersi oraz rozszerzała się wiedza o możliwościach jego optymalnego leczenia. Obecnie wiadomo, że istnieje wiele typów raka piersi, które rozwijają się w różnym tempie, mają różne rokowanie i odpowiadają na różne schematy leczenia.

 

Rak piersi – typy

Na podstawie wieloletnich badań eksperci – dochodząc do wniosku, że rak piersi nie jest chorobą jednorodną – po zdiagnozowaniu guza zalecają jego wycinek poddać badaniom histopatologicznym w celu oznaczenia typu nowotworu. Ze względu na status receptorów (białka występujące w komórce lub na jej powierzchni posiadające określone funkcje): HER2, estrogenowych (ER) i progesteronowych (PgR) rozpoznaje się różne jego typy, np. HER2-dodatni, HER2-ujemny, hormonozależny. HER2‑dodatni rak piersi charakteryzuje się zwiększoną ilością białka receptorowego HER2 na powierzchni komórek guza (wynik nadekspresji HER2 lub amplifikacji genu HER2). Badania wykazały, że guzy HER2-dodatnie stanowią około 15-20% przypadków raka piersi u kobiet, a jego przebieg jest bardziej gwałtowny. Jednocześnie ten typ nowotworu umożliwia zastosowanie nowoczesnej terapii celowanej. Rak piersi hormonozależny charakteryzuje się występowaniem receptorów dla hormonów płciowych (estrogenu czy progesteronu) i zazwyczaj dobrze odpowiada na leczenie hormonalne. Guz, który nie posiada na swojej powierzchni żadnych z omawianych receptorów, określa się jako rak piersi „potrójnie ujemny”.

 


Organizatorzy kampanii:
  

 

Głównym organizatorem kampanii jest Stowarzyszenie „Amazonki – Warszawa Centrum”, które jest najstarszym działającym w Polsce klubem kobiet po mastektomii. Stowarzyszenie od wielu lat angażuje się w działania mające na celu wsparcie i pomoc praktyczną dla kobiet z rakiem piersi oraz innych chorych na nowotwory. Więcej informacji znajduje się na stronach: www.amazonki.org.pl

 

Grupa Roche, z siedzibą główną w Bazylei w Szwajcarii, jest liderem wśród firm zajmujących się dostarczaniem innowacyjnych rozwiązań w zakresie ochrony zdrowia. Siłą firmy są dwa współpracujące działy: farmacja i diagnostyka. Roche, będąc największą na świecie firmą biotechnologiczną, dostarcza szeroką gamę leków stosowanych w takich dziedzinach terapeutycznych jak onkologia, wirusologia, choroby zapalne, metaboliczne oraz centralnego układu nerwowego. Firma jest również światowym liderem w dziedzinie diagnostyki in-vitro, diagnostyki onkologicznej oraz pionierem w zakresie kompleksowej opieki diabetologicznej. Strategia Roche koncentrująca się na medycynie personalizowanej ma na celu dążenie do dostarczania leków i systemów diagnostycznych, które przyczynią się znacząco do poprawy zdrowia, jakości życia oraz przedłużenia życia pacjentów. W 2011 r. Grupa Roche zatrudniała ponad 80 000 pracowników na całym świecie i przeznaczyła ponad 8 mld franków szwajcarskich na inwestycje w badania i rozwój. Firma osiągnęła wartość sprzedaży na poziomie 42,5 mld franków szwajcarskich.

Firma Genentech (Stany Zjednoczone) jest częścią Grupy Roche. Ponadto koncern posiada większościowe udziały w firmie Chugai w Japonii. Więcej informacji o Grupie Roche można uzyskać na stronie internetowej: www.roche.com