Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2013-11-15

Spotkanie na temat znaczenia badań genetycznych w profilaktyce raka piersi i raka jajnika


W minioną środę, dr n. med. Monika Jurkowska, na spotkaniu „Amazonek” Warszawa-Centrum opowiedziała o znaczeniu badań genetycznych w profilaktyce raka piersi i raka jajnika.

Średnio co 10. pani chorująca na raka piersi jest nosicielką mutacji w genie BRCA1 lub BRCA2, predysponującej do zachorowania na ten nowotwór. Wiedza jaką otrzymujemy wykonując badanie genetyczne, ma bardzo duże znaczenie nie tylko dla osoby chorej, ale również dla jej rodziny. Bardzo ważne jest, aby zawczasu móc podjąć kroki obniżające ryzyko zachorowania - modyfikując styl życia, dietę czy planując wcześniej założenie rodziny. Nie bez znaczenia przy genetycznej predyspozycji do raka piersi jest też przyjmowanie hormonów. Kobiety u których stwierdzono mutację w genach BRCA1 lub BRCA2 powinny zastanowić się nad alternatywnymi niż antykoncepcja hormonalna, czy hormonalna terapia zastępcza rozwiązaniami, gdyż przyjmowanie hormonów podnosi ryzyko zachorowania. Informacja o nosicielstwie daje również szansę na wczesne wykrycie zmian nowotworowych, a jak wiadomo wczesna diagnoza daje bardzo dobre rokowania na wyzdrowienie, dlatego tak ważna jest aktywna i konsekwentna profilaktyka – przekonuje dr Jurkowska, Kierownik laboratorium NZOZ  Genomed.

Genomed bardzo chętnie włącza się w działania, które mają na celu podnoszenie świadomości społecznej związanej z profilaktyką zdrowotną, szczególnie jeśli chodzi o badania genetyczne wykonywane z myślą o profilaktyce.