Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2015-02-04

Światowy dzień walki z rakiem


W dniu 04 lutego 2015 r. w hotelu Sheraton w Warszawie odbyła się 2. edycja Konferencji Światowy Dzień Walki z Rakiem. Tematem przewodnim wydarzenia była sytuacja polskiej onkologii w pierwszym miesiącu funkcjonowania pakietu onkologicznego.Konferencję otworzył wiceminister resortu Zdrowia – Sławomir Neumann, który zaznaczył, że po miesiącu od wprowadzenia pakietu jest za wcześnie jego ocenę, a podsumowania projektu Ministerstwo Zdrowia dokona po pierwszym kwartale. Po zebraniu i rozważeniu uwag, zostaną wprowadzone korekty.

W pierwszym panelu dyskusyjnym - „Pacjent wobec pakietu onkologicznego” udział wzięli m.in. przedstawiciele pacjentów onkologicznych: Szymon Chrostowski – prezes i Jacek Gugulski - wiceprezes Polskiej Koalicji Pacjentów Onkologicznych. Zaznaczyli oni rolę organizacji pacjentów w tworzeniu pakietu, który w dużej części realizuje postulaty zmian w polskiej onkologii zgłaszane przez chorych na nowotwory.

„Rola lekarza pierwszego kontaktu w obliczu pakietu onkologicznego” była tematem drugiego panelu, jego uczestnicy uznali, że pakiet onkologiczny jest dużym wyzwaniem dla lekarzy podstawowe opieki zdrowotnej, zwłaszcza z powodu zbyt późne ogłoszenie przez Ministerstwo Zdrowia odpowiednich rozporządzeń i złego funkcjonowania elektronicznego systemu karty diagnostyki i leczenia onkologicznego(DILO).

Trzecim panel był burzliwą dyskusją na temat „Centra onkologii – wyzwania pakietu onkologicznego”. Wzięli w nim udział dyrektorzy największych ośrodków onkologicznych oraz przewodniczący Senackiej Komisji Zdrowia.  Debatowano o: problemach związanych z kartą DILO, nie uwzględnieniem w pakiecie leczenia paliatywnego, funkcjonowaniu konsylium lekarskim oraz systemie finansowania terapii onkologicznej. W podsumowaniu uzgodniono wspólny dokumentu skierowany do Ministerstwa Zdrowia oraz Narodowego Funduszu Zdrowia, będący konkretną i spójną propozycją rozwiązania problemów w zakresie funkcjonowania pakietu onkologicznego.