Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2017-10-23

Obchhody 30-lecia


flayer3_560x280px_amazonki2017.jpg
Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa-Centrum to pierwsza organizacja pacjencka, która dała początek potężnemu

Ruchowi Kobiet, po doświadczeniu raka piersi.

Misją naszego Stowarzyszenia jest walka ze skutkami przebytej choroby, wsparcie psychiczne oraz pomoc kobietom dotkniętym rakiem piersi. Od 30 lat prowadzimy akcje edukacyjne i społeczne dotyczące raka piersi. Wszystko dzięki ogromnemu zaangażowaniu wolontariuszek, wsparciu naszych przyjaciół i ludzi dobrej woli.

Im wszystkim chcemy gorąco podziękować podczas obchodów naszego Jubileuszu.