Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2019-04-19

Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia „Amazonki” Warszawa-Centrum


Zarząd Stowarzyszenia „Amazonki" Warszawa-Centrum, na podstawie § 19 Statutu Stowarzyszenia, zwołuje Walne Zebranie Sprawozdawcze Członków Stowarzyszenia.

Zebranie odbędzie się w dniu 08 maja 2019 r. (środa) o godz. 16.00 w siedzibie Stowarzyszenia przy ul. Roentgena 5, 02-781 Warszawa.

Serdecznie zapraszamy wszystkich Członków Stowarzyszenia oraz wszystkie osoby zainteresowane włączeniem się w działania Stowarzyszenia do udziału w Zebraniu