Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2009-12-01

Projekt badawczy mający na celu ocenę wydolności sercowo-płucnej u pacjentek leczonych w przeszłości z powodu raka piersi


Serdecznie zapraszamy na BEZPŁATNE badania Panie, które co najmniej rok temu zakończyły leczenie trastuzumabem (Herceptyną).

W Klinice Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego prowadzony jest projekt badawczy mający na celu ocenę wydolności sercowo-płucnej u pacjentek leczonych
w przeszłości z powodu raka piersi.
Opiekunem naukowym projektu jest Pan Prof. Krzysztof J. Filipiak,
osobami wykonującymi badania: P. Agata Achramowicz-Wołodźko, Dr Renata Główczyńska,
Dr Paweł Balsam i Dr Sebastian Szmit. U każdej kobiety leczonej w przeszłości z powodu raka piersi jest zbierany dokładny wywiad kliniczny, następnie wykonywane są: badanie EKG, test wysiłkowy, badanie ECHO serca oraz pomiar markera biochemicznego niewydolności serca (tzw. BNP).
Na podstawie tych badań można obiektywnie określić jaki jest stan pacjentki, która w przeszłości otrzymała leczenie onkologiczne potencjalnie niebezpieczne dla serca.
Jeśli zajdzie taka potrzeba pacjentka po badaniach otrzyma stosowne leczenie kardiologiczne.
Badania rozpoczną się od stycznia 2010r. w Pracowni Ergospirometrii I Katedry i Kliniki Kardiologii Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w szpitalu przy ul. Banacha 1a w Warszawie.

Prosimy o kontakt telefoniczny w celu ustalenia indywidualnych terminów badań:
Paweł Balsam: 605-152-120
Agata Achramowicz-Wołodźko : 505-406-121

Prosimy również, aby Panie, które zdecydują się na badania przygotowały:
- karty informacyjne o przebiegu leczenia podczas hospitalizacji/ karty wypisowe;
- dokumentację medyczną, w której będą zawarte informacje o stosowanej chemioterapii
(w jakich dawkach, cyklach);
- informacje o farmakoterapii kardiologicznej, jeżeli taka była lub jest stosowana;
-  wyniki badań: ECHO serca, EKG (jeżeli były wykonywane)