Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2009-08-14

Podsumowanie drugiej edycji akcji "Sobota w Gabinecie z różową wstążką" - stan na 30.07.2009 r.


W ramach programu "Gabinety z różową wstążką" Avon Cosmetics i Stowarzyszenie Amazonki Warszawa - Centrum zorganizowały w czerwcu 2009 r. akcję profilaktyczną "Sobota w Gabinecie z różową wstążką". W 47 placówkach sieci "Gabinetów z różową wstążką" z dofinansowanych badań USG piersi skorzystało 2156 kobiet. Badania odbyły się także w zakładzie Avon Operations w Garwolinie. Tegoroczna akcje była drugą tego typu - pierwsza odbyła się w październiku 2008 r.

Korzystająca z badania USG piersi pacjentka miała również możliwość nauki samodzielnej kontroli piersi, dzięki instruktażowi wykonywanemu przez przeszkolone pielęgniarki i położne. Podczas trwania akcji rozdystrubuowano ok. 2,5 tys. sztuk materiałów edukacyjnych - broszur z instruktażem samobadania piersi. Akcję uatrakcyjniały także porady kosmetyczne i pokazy makijażu, organizowane przez konsultantki Avon.
Pacjentka w zamian za 20 zł otrzymywała 2 zestawy produktów z różową wstążką - brelok i zawieszkę do telefonu komórkowego. W ten sposób korzystając z dofinansowanego badania jednocześnie wspierała kampanię Avon Kontra Rak Piersi.
Ilość badań, które mogła w ramach akcji przeprowadzić każda z placówek była ograniczona (średnio ok. 50 badań), dlatego wymagana była wcześniejsza rezerwacja telefoniczna.
Akcja została nagłośniona w mediach ogólnopolskich i lokalnych. Plakaty informujące o akcji wyeksponowane były również w placówkach medycznych, w których można było skorzystać z dofinansowanych badań..
Środki na realizację akcji zostały w całości zgromadzone dzięki sprzedaży produktów z różową wstążką.

Wnioski z badań ankietowych:
Podczas trwania akcji "Sobota w Gabinecie z różową wstążką" pacjentki i lekarze wypełniali ankiety dotyczące świadomości profilaktyki raka piersi. Z podsumowania odpowiedzi wynika, że dla niemal połowy z przebadanych kobiet (46,8%) było to pierwsze w życiu USG piersi. Zbliżony wynik (49%) uzyskano podczas pierwszej edycji akcji, w październiku 2008 r. Dla porównania, wcześniejsze wykonanie badania mammograficznego zadeklarowało 32,8% badanych. Dowodzi to skuteczności programu "Gabinety z różową wstążką" w przełamywaniu lęku kobiet przed badaniem i efektywności w mobilizowaniu pań do badań kontrolnych.
Zmiany w piersiach (o różnym charakterze, od niegroźnych po podejrzenie zmian nowotworowych) wykryto u 23% badanych. Potwierdziła się także zależność, że prawdopodobieństwo pojawienia się zmian w piersiach rośnie wraz z wiekiem - 7% zmian wykryto u kobiet do 35 roku życia, a 14,7% zmian dotyczyła kobiet po 35 roku życia.
Zdecydowana większość ankietowanych kobiet (70%), zadeklarowała, że sama bada swoje piersi. W 2008 r. odpowiedziało tak 67,1%. W tej grupie dominują jednak kobiety, które wykonują samobadanie nieregularnie 55,3% (w 2008 r. odpowiedziało tak 50,3%). Tylko 15% respondentek zadeklarowało, że co miesiąc samodzielnie kontroluje swoje piersi (w 2008r. 13,9%). Przekonanie kobiet o konieczności regularnej samokontroli piersi i nauczenie ich właściwych technik wykonywania tego badania wydaje się być nadal uzasadnionym celem edukacyjnym.
Niepokojący jest fakt, że podobnie jak w 2008 r., blisko 60% kobiet udzieliło negatywnej odpowiedzi na pytanie, czy ginekolog w ciągu ostatniego roku wykonał im palpacyjne badanie piersi.. Na podstawie zgromadzonych danych, trudno jednoznacznie stwierdzić, czy był to efekt zaniechania ze strony lekarza czy też braku świadomości pacjentki, że takie badanie powinno być stałym elementem wizyty kontrolnej. Na te oba czynniki zwracał jednak uwagę personel medyczny, poproszony o podzielenie się swoimi refleksjami dotyczącymi przebiegu akcji.
Możliwość skorzystania z dofinansowanego badania USG piersi okazała się najatrakcyjniejsze dla kobiet w wieku 30-35, a średni wiek pacjentki wyniósł 37 lat.