Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Programy Szkoleniowe


programy.jpgStale prowadzimy szkolenia w zakresie podnoszenia poziomu wiedzy na temat leczenia i profilaktyki raka piersi. Tylko wysoki poziom wiedzy społeczeństwa na temat profilaktyki raka piersi, czyli samokontroli piersi i wykonywaniu badań okresowych sprawi że walka z rakiem będzie skuteczna.

Każda ochotniczka przechodzi wewnętrzny program szkoleniowy, aby mogła lepiej pełnić swoją funkcje. "Amazonki" prowadzą również szkolenia zewnętrzne jak na przykład program mający propagować profilaktykę raka piersi wśród dziewcząt ze szkół ponadgimnazjalnych Różowa Wstążeczka.

Kolejnym programem, który będziemy realizować w roku 2004 r. jest projekt pt. "Testy genetyczne w walce z rakiem".