Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Klub Amazonki w Białymstoku

Klub wiodący w województwa Podlaskiego
ul. Ogrodowa 12
15-027 BiałystokTel: 0697 610 948 - prezes Regina Zalech
085 6646823 - rehabilitacja

Godziny:
I czwartek m-ca godz.15.00
Ochotniczki II czw. m-ca

Możesz wyświetlić kluby w wybranym mieście:   Pokaż wszystkie kluby