Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Donacje


W tej chwili donacji dokonać można przelewem:

Stowarzyszenie "Amazonki" Warszawa-Centrum
Zakład Rehabilitacji Centrum Onkologii
ul.Roentgena 5, 02-781 Warszawa
Tel. 546-25-86, 546-28-97
Fax. 643-91-85


Numer naszego konta:
PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Nr KRS: 0000023411, REGON 016117936
NIP 951-19-58-281