Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2007-12-17

12 grudnia to naprawdę wyjątkowy dzień.


Wigilia w Klubie Warszawskich Amazonek i podziękowanie dla sponsorów i budowniczych Centrum Edukacyjno-Terapeutycznego

 

Nie ma nic piękniejszego jak zostać zaskoczonym przez miłość. A dzisiaj, kiedy za chwilę będziemy dzielić się opłatkiem tak naprawdę będziemy dzielić się miłością. Wtedy każdy z nas zrozumie, że nie jest tylko przypadkowym i pozbawionym życia ewolutem materii. Każdy z nas jest chciany, niezbędny i kochany. I w tym wymiarze jego życie ma konkretny sens. Profesor Tadeusz Koszarowski w akcie erekcyjnym Centrum Onkologii-Instytutu im. Marii Skłodowskiej-Curie napisał, że w tym budynku dla dobra chorego człowieka będzie łączyć się głęboka wiedza, bezgraniczna ofiarność i miłość. Ten głęboki przekaz, choć zakopany pod fundamentami Centrum wciąż działa. Dowodem na to jest ofiarność twórców, sponsorów i budowniczych Centrum Edukacyjno – Terapeutycznego, które wraz z jego pomysłodawczynią i główną sprawczynią Panią Elżbietą Kozik Amazonką wpisuje się w ten strumień ludzkiej solidarności, który otwiera bramy życia, nadając mu nowy sens.

Dzisiaj obchodzimy wraz z Paniami Amazonkami i przyjaciółmi Klubu Święto Wigilii. Dwa tysiące lat temu odwieczne „dziś” Boga dotknęło ulotnego i trwającego mgnienie chwili „dziś” każdego z nas. Wielki Bóg stał się mały i bezbronny. Z miłości do nas uznał, że w tym znaku lepiej poznamy jego czyste intencje i nie będziemy się go bać. A więc nie bójmy się go. W historii Europy, Ci którzy się go nie bali nie stracili niczego a przeciwnie pokazali nam życie wolne, piękne i wielkie. W tym miejscu nie sposób nie wspomnieć Jana Pawła II. A to Centrum Edukacyjno-Terapeutyczne zbudowane dzięki determinacji Warszawskiego Stowarzyszenia Amazonek, choć nas już nie będzie i zostaną tylko pamiątkowe tablice z nazwiskami fundatorów i budowniczych, służyło będzie nowym wyzwaniom onkologii. Moim zdaniem będą one polegały w dużej mierze właśnie na odpowiednim wykorzystaniu edukacji onkologicznej. Działalność edukacyjna będzie polegała przede wszystkim na ustawicznym tłumaczeniu coraz bardziej hermetycznego języka współczesnej nauki na język przyjazny i zrozumiały dla każdego konkretnego pacjenta, który będzie musiał zmierzyć się z chorobą nowotworową, epidemią naszych czasów.

Jeszcze raz dziękuję Pani Elżbiecie Kozik i Klubowi Amazonek za zaproszenie na tę Uroczystość i możliwość przekazania słów podziękowania dla tych wszystkich, którzy przyczynili się do powstania tej niepowtarzalnej placówki.

                                                                                                           

dr Wiktor Chmielarczyk

 

100m.jpg102m.jpg
 
101m.jpg   103m.jpg