Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

Pomóż nam - przekaż 1% Twojego podatku


Pomóż pomagać! Przekaż swój 1% na rehabilitację kobiet po mastektomii. Więcej informacji tutaj.

W 2010 i 2011 zbieraliśmy na budowę Domu Chorych na Raka przy Centrum Onkologii w Warszawie. Dzięki dobrej woli darczyńców zebraliśmy 300 000 zł. 

W 2011 zostały opracowane pro  bono plany oraz projekt architektoniczny i funkcjonalny przyszłego Domu Chorych na Raka. Zebrane fundusze czekają na koncie na rozpoczęcie budowy i powiększyły się o 15 000 zł dzięki oprocentowaniu konta.

Wszystkim serdecznie dziękujemy za wolę niesienia pomocy innym!


ROZLICZ swój PIT za darmo i PRZEKAŻ
nam 1 % swojego podatku

Poniższe informacje pochodzą z serwisu internetowego www.pozytek.gov.pl - oficjalnego serwisu kampanii 1%.

Kto może przekazać 1% podatku organizacji pożytku publicznego?

  • podatnik podatku dochodowego od osób fizycznych,
  • podatnik opodatkowany ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych,
  • podatnik objęty liniową, 19 - procentową stawką podatku,
  • podatnik uzyskujący dochód z odpłatnego zbycia papierów wartościowych oraz pochodnych instrumentów finansowych

KROK 1 - należy wybrać organizację pożytku publicznego, na rzecz której chcemy przekazać 1% podatku

Lista organizacji uprawnionych do otrzymywania 1% podatku, a więc:

  • posiadających status opp na dzień 30 listopada 2007 r.,
  • nie prowadzących działalności gospodarczej, polegającej na wytwarzaniu wyrobów przemysłu elektronicznego, paliwowego, tytoniowego, spirytusowego, winiarskiego, piwowarskiego, a także pozostałych wyrobów alkoholowych o zawartości alkoholu powyżej 1,5%, oraz wyrobów z metali szlachetnych albo z udziałem tych metali, lub handlu tymi wyrobami,

została opublikowana w Dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej MONITOR POLSKIz dnia 20 marca 2008 r. (Nr 23, Poz. 233) jako załącznik do Obwieszczenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 12 marca 2008 r. zmieniającego obwieszczenie w sprawie wykazu organizacji mających status organizacji pożytku publicznego na dzień 30 listopada 2007 r.

KROK 2 - należy wypełnić odpowiednią rubrykę w rocznym zeznaniu podatkowym PIT-28, PIT-36, PIT- 36L, PIT-37 lub PIT - 38.

W odpowiedniej rubryce zeznania podatkowego wpisujemy nazwę organizacji pożytku publicznego, jej numer KRS i kwotę, którą chcemy przekazać na rzecz tejże organizacji. Kwota nie może przekraczać 1% podatku należnego, wynikającego z zeznania podatkowego, po zaokrągleniu do pełnych dziesiątek groszy w dół.

Podatnik może także zamieścić dodatkowe informacje, dotyczące jego preferencji co do rozdysponowania środków z 1% przez organizację pożytku publicznego (np. konkretny cel), w rubryce Inne informacje, w tym ułatwiające kontakt z podatnikiem.

Urząd Skarbowy przekaże następnie łączną kwotę, którą podatnicy przekazali danej organizacji, na jej konto.

Dodatkowe informacje:

  • 1% można przekazać tylko w zeznaniach podatkowych złożonych w terminie.
  • W przypadku niezgodności numeru KRS i nazwy organizacji w zeznaniu podatkowym, podatnik zostanie wezwany do złożenia wyjaśnień
  • Podatnik nie może podzielić swojego 1% na kilka organizacji

 

Przypominamy:

Nasz KRS: 0000023411
Nazwa naszej organizacji: "Stowarzyszenie Amazonki Warszawa-Centrum"
PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280


ROZLICZ swój PIT za darmo i PRZEKAŻ
nam 1 % swojego podatku