Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

O nas

polska-poland-256.png

 WstępStowarzyszenie "Amazonki" Warszawa-Centrum jest organizacją samopomocową, niemedyczną, służącą wsparciem psychicznym i pomocą praktyczną kobietom dotkniętym rakiem piersi.

To ruch na rzecz kobiet z rakiem piersi w Polsce. Naszym celem jest dostarczanie kobietom chorym na raka piersi emocjonalnego i praktycznego wsparcia, ułatwienia im podejmowania osobistych decyzji i znalezienia motywacji powrotu do zdrowia oraz uzyskania możliwie najlepszej jakości życia. Jednym z istotnych zadań ruchu jest zaznajamianie społeczeństwa z problematyką wczesnego wykrywania raka piersi, leczenia i rehabilitacji.

Amazonki przez lata zrealizowały w ramach Stowarzyszenia liczne programy edukacyjne i społeczne, takie jak: „Różowa Wstążeczka” przeznaczona dla dziewcząt szkół ponadgimnazjalnych, czy „Breast Friends – Przyjaciele od Piersi” – akcentująca konieczność indywidualnego podejścia do pacjenta i znaczenie wsparcia osób bliskich oraz jedna z głośniejszych akcji „Wielka Kampania Życia” prowadzona od 15 lat wspólnie z firmą Avon na rzecz profilaktyki.Ruch Amazonek liczy obecnie  ok. 20 tys. członkiń, zrzeszonych w 207 Klubach i filiach, które w 1993 r. utworzyły Federację Polskich Klubów Kobiet po Mastektomii "Amazonki" z siedzibą w Warszawie, która następnie została przeniesiona do Poznania i obecnie działa jako Federacja Stowarzyszeń AmazonkiFederacja jest członkiem międzynarodowych organizacji: "Reach to Recovery" i "Europa Donna".

Naszym symbolem stała się naturalnie Amazonka. Nawiązujemy w ten sposób do starożytnych Amazonek, kobiet niezwykle silnych, gotowych w walce o przetrwanie pozbawić się piersi. I taka jest każda z nas.
uk-256.png


 

“Helping others, you help yourself”
 
Association “Amazonki” Warszawa – Centrumwas the first one in the Amazon Club movement and during the time we became mature and ready to help on public basic – as opinion and interest speaker to the society about cancer prevention, treatment and life stile after breast cancer desease, so we evaluate to organizer and initiator of mammy activities.
We are non-government, non-commercial, non-medical, pro publico bono, non -profit organization supported by Oncology Hospital in Warsaw.
We are the first Amazons Club, which was organized in Poland in 1987 in Warsaw by women, who experienced breast cancer. The club was organized with help of employees of Rehabilitation Center of Oncology Hospital. In 2014 there are 209 clubs in Poland with over 25 000 members
 
Our mission:
 
Help women with breast cancer in treatment, rehabilitation after breast cancer desease and education of society how to prevent, early detect and treat cancer as well as change the perception of breast cancer as mortal disease for healed disease.
Our organization:
 
We have about 130 members, in age of 30 to 86.
We have 5 topic sections:
I. Volunteers section
II. Education and information section
III. Archive and documentation section
IV. Social-cultural section
V. Cooperation with another organizations section
Board of the Association “Amazonki” Warszawa – Centrum consists from 7 persons.
In organization are working 40 Volunteers.
 
Association “Amazonki” Warszawa - Centrum
Oncology Center Department of Rehabilitation
Warsaw 02-781, Roentgen Street 5
phone: +48 22 546 25 86