Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2013-10-18

INFORMACJA O WYNIKACH ZBIÓRKI PUBLICZNEJ


Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum z siedzibą w Warszawie przy    ul. W.K. Roentgena 5 informuje, że w okresie od dnia 01.09.2013r. do dnia 30.09.2013r. prowadziło zbiórkę pieniędzy do 5 skarbon stacjonarnych na terenie salonów Marks and Spencer w Warszawie, na podstawie Decyzji Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy   Nr AO/411/2013 z dnia 20 sierpnia 2013r.

W wyniku zbiórki zebrano kwotę 1 243,82 zł. Zgodnie z w/w Decyzją Prezydenta Miasta Stołecznego Warszawy całość pieniędzy pozyskanych w wyniku zbiórki zostanie przeznaczona na przeprowadzenie badań profilaktycznych USG piersi w październiku i listopadzie 2013r., połączone z konsultacjami lekarskimi i nauką samobadania piersi.

Stowarzyszenie „Amazonki” Warszawa – Centrum nie poniosło żadnych kosztów związanych z organizacją i przeprowadzeniem w/w zbiórki. Koszty te zostały w całości pokryte przez Partnera akcji – Firmę Marks and Spencer Poland Sp. z o.o.