Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2011-02-02

PROTOKÓŁ Z posiedzenia Jury III konkursu Rzecznik Chorych na Raka - Warszawa 2010Jury w składzie:

1)     Red. Paweł Walewski (Dziennikarz)
2)     Dr. Emilia Cisarz (Onkolog)
3)     Prof. Marek Wojtukiewicz (Onkolog)
4)     Elżbieta Kozik (Ruch Społeczny Amazonki)
5)     Doc. Tadeusz Pieńkowski (Onkolog)
6)    Dr. Barbara Czerska (Rzecznik Polskiego Towarzystwa do Badań nad Rakiem Piersi)

Po analizie prac biorących udział w konkursie RZECZNIK CHORYCH NA RAKA
Jury przyznało następujące nagrody:

1. Dziennikarze prasowi:
Dorota Romanowska za całokształt dorobku.
Sławomir Zagórski za konsekwentną popularyzację
naukowych podstaw onkologii.

2. Dziennikarze telewizyjni:
Małgorzata Wiśniewska za całokształt pracy publicystycznej
w TVP w obronie interesów chorych na raka.
Marek Nowicki za całokształt pracy publicystycznej w TVN na
rzecz chorych na raka.

3. Dziennikarze radiowi:

Krzysztof Michalski za popularyzację wiedzy o naukowym
rozwoju onkologii.
Jerzy Zawartka za społeczną pasję w prezentowaniu trudnych
problemów chorych na raka.

4. Rzecznik -lekarz:
Dr med. Maria Górnaś za znakomite książki dla pacjentów.
Dr med. Sławomir Mazur nagroda specjalna Amazonek za
to, że zawsze jest z Nami.

Członkowie Jury dziękują wszystkim autorom za udział w Konkursie. Gratulują nagrodzonym, a wszystkim uczestnikom życzą dalszych sukcesów w pracy twórczej.
Na tym Protokół zakończono i podpisano.

 

Jury Konkursu:

Przewodnicząca:
Dr Barbara Czerska

Członkowie:
Dr Emilia Cisarż
Red. Paweł Walewski
Elżbieta Kozik
Prof. dr hab. Tadeusz Pieńkowski
Prof. dr hab. Marek Wojtukiewicz