Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2010-12-02

Amazonki szkolą pielęgniarki onkologiczne


x1.jpgPolskie Amazonki Ruch Społeczny wraz z Polskim Stowarzyszeniem Pielęgniarek Onkologicznych rozpoczynają projekt szkoleniowy dla pielęgniarek rodzinnych i środowiskowych z zakresu onkologii 'Minimum onkologiczne dla pielęgniarek POZ'.

 W ramach projektu, podstawową wiedzę m.in. z zakresu prowadzenia edukacji zdrowotnej, wczesnego wykrywania nowotworów i udzielania wsparcia dla chorych onkologicznie i ich rodzin, zdobędzie 400 pielęgniarek POZ z całej Polski.

Projekt ma charakter kaskadowy - zadaniem każdej z pielęgniarek, która ukończy szkolenie, będzie przygotowanie projektu szerzenia wiedzy we własnym środowisku.

- Pielęgniarki POZ, ze względu na swoje szczególne usytuowanie w systemie ochrony zdrowia, mogą pełnić szczególną rolę - doradcy i edukatora, dostarczając niezbędnej specjalistycznej wiedzy zarówno choremu jak i osobom z jego otoczenia - mówi Barbara Jobda, prezes Polskiego Stowarzyszenia Pielęgniarek Onkologicznych.

Szkolenia odbędą się w 2010 i 2011 roku łącznie w ośmiu województwach - mazowieckim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, podlaskim, małopolskim, podkarpackim i kujawsko-pomorskim.

W każdym województwie w szkoleniu weźmie udział 50 pielęgniarek, wytypowanych przez Okręgowe Izby Pielęgniarek i Położnych we współpracy z konsultantami wojewódzkimi w dziedzinie pielęgniarstwa onkologicznego.

Pierwszeństwo w zakwalifikowaniu na szkolenie będą mieć pielęgniarki z miast, w których nie ma ośrodka onkologicznego oraz z wiejskich ośrodków zdrowia, a więc terenów, gdzie pacjenci i pielęgniarki mają ograniczony dostęp do specjalisty w dziedzinie onkologii.

Źródło: rynekaptek.pl