Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2009-03-20

RAZEM w trosce o pacjenta


"RAZEM w trosce o pacjenta" ma charakter poradnika. Do współpracy zostali zaproszeni najlepsi polscy eksperci z dziedziny onkologii. Na 16 stronach tworzących 9 działów znajdują się informacje o nowych badaniach, metodach terapii, leczenia i profilaktyki raka piersi, wiedza fachowa przedstawiana prostym, zrozumiałym językiem, historie kobiet, które walczą lub wygrały z rakiem piersi, a także aspekty psychologiczne walki i życia z chorobą.

Mechanizm zamówienia zaprojektowano tak, by gazeta trafiała bezpośrednio do domów osób zainteresowanych, na adres wskazany w formularzu zgłoszeniowym. Aby otrzymać "RAZEM w trosce o pacjenta" wystarczy wypełnić formularz zgłoszeniowy i przekazać farmaceucie w aptece biorącej udział w programie. Formularze są dostępne bezpośrednio u  onkologów, w aptekach zaangażowanych w program, na stronie internetowej akcji www.razemwtrosceopacjenta.pl oraz na stronie www warszawskiego oddziału Amazonek - www.amazonki.com.pl.

"Magazyn pokazał jak wielkie jest zapotrzebowanie wśród chorych na tego typu publikacje. Pierwszy numer natychmiast zyskał uznanie. Grono zainteresowanych skupia już prawie 2500 czytelniczek i stale rośnie!" - powiedziała Elżbieta Kozik, prezes Stowarzyszenia "Amazonki" Warszawa - Centrum - "Mam nadzieję i głęboko wierzę, że dzięki "RAZEM w trosce o pacjenta" wszystkie czytające pokonają strach, odnajdą się w nowej sytuacji i nauczą się żyć z chorobą. Zachęcamy kobiety do intensywnej pracy nad psychiką i sprawnością fizyczną. Warto czerpać z życia ile się da!"

Kolejne numery "RAZEM w trosce o pacjenta" w całości są również dostępne w wersji elektronicznej na stronie www programu. Działa również forum internetowe, którego celem jest umożliwienie Amazonkom utrzymywanie kontaktu i wymianę doświadczeń. 

Więcej informacji o projekcie na www.razemwtrosceopacjenta.pl i na www.amazonki.com.pl.

Więcej informacji udziela:

Aneta Więcko, redakcja "Razem w trosce o pacjenta", redakcja@razemwtrosceopacjenta.pl; 0 502 281 804