Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2008-12-15

Ogólnopolska debata "Rak piersi w Polsce. Między prawdą nauki, a polityką czekania na cud".


2loga.gif

Szanowni Państwo,

29 listopada 2008 r. w Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie w Warszawie odbyła się ogólnopolska debata "Rak piersi w Polsce. Między prawdą nauki a polityką czekania na cud". W spotkaniu wzięły udział Amazonki z całego kraju, przedstawiciele środowiska medycznego, decydentów i mediów.

Podczas debaty wspólnie z zebranymi ekspertami wypracowaliśmy Postulaty Polskich Amazonek, które mają swoje odzwierciedlenie w Rezolucji Parlamentu Europejskiego dotyczącej zwalczania nowotworów w rozszerzonej Unii Europejskiej. Projekt rezolucji został podpisany także przez Polskę podczas spotkania Członków Parlamentu Europejskiego 10 kwietnia 2008 r. Według nas, Amazonek, kwestie zawarte w obu tych dokumentach (w załączniku) to najważniejsze i najpilniejsze problemy do zmiany w leczeniu chorych na nowotwory.

Wierzę, że poparcie dla naszych postulatów wyrażą Państwo poprzez konkretne działania na rzecz ich wdrożenia. Wspólnie mamy szansę!
Z poważaniem,
podpis.gif
Elżbieta Kozik
Prezes Stowarzyszenia "Amazonki"
Warszawa - Centrum


W załączeniu: Projekt Rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie zwalczania nowotworów w rozszerzonej Unii Europejskiej

Postulaty Polskich Amazonek zebrane podczas ogólnopolskiej debaty
"Rak piersi w Polsce. Między prawdą nauki a polityką czekania na cud"

zorganizowanej w Warszawie  29 listopada 2008 roku.

Jako uczestniczki ogólnopolskiej debaty "Rak piersi w Polsce. Między prawdą nauki
a polityką czekania na cud"
, zebrane w Warszawie 29 listopada 2008 r.,
Domagamy się:

 • wprowadzenia standardów wykrywania, leczenia i rehabilitacji raka piersi, które będą obowiązywać we wszystkich placówkach polskiej służby zdrowia;
 • pracowni mammograficznych, które zapewniają wiarygodne wyniki i ich rzetelną analizę;
 • leczenia na oddziałach, które będą prowadziły ten proces całościowo,
  z uwzględnieniem wszystkich form terapii (Projekt Rezolucji, 10.04.08 r., podpunkt nr 21);
 • zwiększenia liczby onkologów i patologów w Polsce;
 • równego dostępu do nowoczesnych terapii uwzględniających przełomowe leki, które w krajach zachodnich traktowane są jako standard w leczeniu chorych na raka piersi, bez względu na miejsce zamieszkania, wiek czy czas zachorowania pacjentki (Projekt Rezolucji, 10.04.08r., podpunkt nr 25 oraz nr 30);
 • wprowadzenia refundacji zabiegów dotyczących korekty chirurgicznej drugiej piersi;
 • wprowadzenia refundacji rękawów przeciwobrzękowych dla pacjentek po amputacji piersi;
 • powołania Narodowego Programu Profilaktyki i Leczenia Raka Piersi, w ramach którego wyodrębniono by lub utworzono specjalne wielospecjalistyczne ośrodki prowadzone przez wykwalifikowanych radiologów, onkologów i chirurgów,
  z dostępem do wykwalifikowanych patologów i innych specjalistów ? zgodnie ze standardami europejskimi (Projekt Rezolucji, 10.04.08r., podpunkt nr 21);
 • skrócenia procedur dostępu do leczenia oraz zapewnienia ciągłości leczenia, także
  w przypadku jego zmiany (Projekt Rezolucji, 10.04.08 r., podpunkt nr 31);
 • możliwości korzystania w trakcie leczenia z profesjonalnej pomocy psychologicznej i rehabilitacyjnej (Projekt Rezolucji, 10.04.08r., podpunkt nr 21 oraz nr 37).

Tylko w takich warunkach można skutecznie leczyć chorobę nowotworową w sposób przyjazny kobiecie.

Wierzymy, że uda nam się zrealizować ww. postulaty, tak samo jak osiągnęłyśmy do tej pory:

 • prawo do bezpłatnego, refundowanego protezowania kobiet po amputacji
  z możliwością wyboru protezy i bielizny;
 • prawo do refundacji zabiegów odtwórczych piersi;
 • możliwość rehabilitacji przyszpitalnej, prawo do 30 zabiegów rehabilitacyjnych wykonywanych tuż po zakończeniu leczenia;
 • prawo do leczenia uzdrowiskowego (rehabilitacji) już po roku od zakończenia leczenia, a nie po upływie 5 lat, co ma ogromne znaczenie nie tylko ze względu na fizyczny aspekt schorzenia, ale i psychiczny.

Jest jednak jeszcze wiele do zrobienia. Dlatego też, nie przestaniemy walczyć
o prawa kobiet chorych na raka piersi, o normalność i nową rzeczywistość. Wierzymy, że dzięki Państwa zaangażowaniu mamy szansę wdrożyć nasze postulaty w życie.

Polskie Amazonki