Stowarzyszenie AMAZONKI : Warszawa 02-781, ul. Roentgena 5
Nr. Konta: PKO BP V/O. W -wa 83102010550000940200166280

2017-02-01

APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII


puo.gif 
APEL POLSKIEJ UNII ONKOLOGII
do Dyrektorów wszystkich ośrodków onkologicznych
 i hematoonkologicznych w Polsce
Szanowni Państwo,
W ZWIĄZKU ZE ZBLIŻAJĄCYM SIĘ 17. ŚWIATOWYM DNIEM WALKI Z RAKIEM
PRAGNĘ TRADYCYJNYM ZWYCZAJEM W IMIENIU ZARZĄDU
I RADY NAUKOWEJ POLSKIEJ UNII ONKOLOGII
ZAPROSIĆ PAŃSTWA DO ORGANIZACJI OBCHODÓW TEGO WAŻNEGO WYDARZENIA
 
W SOBOTĘ 4 LUTEGO 2017R.
 
Większość ośrodków onkologicznych w Polsce zwyczajowo w pierwszą sobotę lutego pod patronatem PUO organizuje akcję Dnia Drzwi Otwartych.
 
PROGRAM I SZCZEGÓŁY DOTYCZĄCE AKCJI
ZNAJDUJĄ SIĘ W ZAŁĄCZONEJ TABELI
 
 

Bardzo dziękujemy Państwu za jak zwykle niezawodną współpracę w dążeniu do podwyższenia wiedzy w społeczeństwie na temat chorób nowotworowych i w propagowaniu zachowań sprzyjających troszczeniu się o własne zdrowie, wykazywaniu czujności onkologicznej i uczestniczeniu w bezpłatnych, profilaktycznych badaniach przesiewowych.

 

Przewodnim hasłem obchodów tegorocznego Światowego Dnia Walki z Rakiem jest  APEL PUO i całego środowiska onkologów polskich o wspólne,  intensywne działania na rzecz zapewnienia równego dostępu w naszym kraju do europejskich standardów kompleksowej opieki onkologicznej stosownie do nadal aktualnych postulatów zawartych w Paryskiej Karcie Walki z Rakiem z 2000 r.

 

Adresatami naszego Apelu są główni decydenci naszego kraju:

Prezydent Rzeczpospolitej Polskiej, Marszałkowie Sejmu i Senatu, Premier Rządu oraz Minister Zdrowia.

 

Przed całym światem stoją obecnie wielkie wyzwania związane z sytuacją epidemiologiczną i demograficzną. Prognozy Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) wskazują na podwojenie liczby nowych zachorowań na nowotwory w ciągu najbliższych 15-20 lat. Rak staje się głównym zabójcą ludzi w XXI wieku.

 

W Karcie Paryskiej przede wszystkim apeluje się o ZAPEWNIENIE RÓWNEGO DOSTĘPU obywateli wszystkich krajów świata do nowoczesnych kompleksowych świadczeń diagnostyczno-leczniczo-rehabilitacyjnych z zakresu onkologii, zgodnie z postępem wiedzy medycznej w oparciu o sprawnie funkcjonującą, wielodyscyplinarną sieć specjalistycznych ośrodków onkologicznych.

Na realizację powyższych celów w tym na szeroko pojętą prewencję i profilaktykę nowotworową niezbędne jest zagwarantowanie przez Państwo odpowiednich środków finansowych. Od tego przede wszystkim zależy uzyskanie zmniejszenia liczby zachorowań i znaczącej poprawy wyników leczenia chorych na nowotwory w Polsce.

 

Z wielką nadzieją oczekujemy na efektywną realizację następnego Narodowego Programu Zwalczania Chorób Nowotworowych w latach 2016-2024, ale jednocześnie przypominamy, że stanowi on jedynie część całościowej Strategii Walki z Rakiem w Polsce (Cancer Plan) przygotowanej w 2015 r. przez środowisko onkologów i  przekazanej do dyspozycji Ministerstwa Zdrowia.

 

W imieniu Zarządu i Rady Naukowej PUO

 

Z wyrazami szacunku i uznania

 

Dr n. med. Janusz Meder
Prezes Polskiej Unii Onkologii

(tel. 606 450 624)


>>PROGRAM DZIAŁALNOŚCI w KRAJOWYCH OŚRODKACH ONKOLOGICZNYCH